Question title

Câu chuyện của Quý vị 
Vui lòng chia sẻ những câu chuyện từ kinh nghiệm và quan sát của quý vị trong Đợt Thời Tiết Mùa Đông 2023 và những hậu quả sau đó. Hãy thoải mái kể lại những câu chuyện mà quý vị đã nghe từ gia đình, bạn bè và hàng xóm của mình. Quý vị có thể bao gồm hình ảnh và/hoặc liên kết đến video để mọi người xem.

Closed for Comments