Cảm ơn bạn đã dành thời gian để giúp Dallas hướng tới việc trở thành thành phố công bằng nhất của quốc gia.

Chúng tôi đánh giá cao những suy nghĩ và kinh nghiệm của bạn.

Bạn có thể nhấp qua từng tiêu đề để chia sẻ ý kiến của mình. Bạn không cần phải trả lời từng người trong số họ để gửi.

Chia sẻ thông tin nhân khẩu học ẩn danh dưới đây giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi đang lắng nghe ý kiến từ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự chênh lệch chủng tộc.

Question title

* Bạn sống ở mã vùng nào?