Skip Navigation

The project logo Renton-Kent-Auburn Area Mobility Plan Phase 3

The project logo Renton-Kent-Auburn Area Mobility Plan Phase 3

Soo koobiada Hinsadaha Metro ee Renton, Kent, iyo Auburn Area

King Country Metro waxay ka shaqeeyneysaa isku xirka, Renton Kenta, Auburan, meelaah ku dhaw aagaga oo leh tayada-sare, joogtada iyo adeegada baska ee laga tiirsanaan karo. Maadama uu dadaalkan qeyb ka yahay, Metro waxay hormarineysaa Qorshaha Aaga Dhaqdhaqaaqa ee Renton-Kent-Auburn (AMP) ee koofurta King County.

 

Mashruuca wuxuu qaadanaya qaaabka buuxa, ee isdhexgalka RapidRide ee gaadiidka wadada u go’aan(DART), iyo adeegyada kale ee dabacsan. Isbeddelada adeega u go’aan wadada waxay bilaabaneysaa Sebteembar 2020, iyo RapidRide I Line waxaay bilaabaysaa shaqada 2023.

 

Yoolalka Mashruuca

 • Bixinta casrieynta, shabakadda isdhexgalka dhaqdhaqaaqa leh wadada u go’aan iyo adeegyadaa dabacsan.
 • Kordhinta shaqada, ku tiisanaanta, iyo helida nidaamka gaadiidka Metro ee koonfurta King County.
 • Kor u qaadista marinka gaadiidka ee dadka midabka, dadka daqliga-yar, iyo dadka leh aqoonta yar ee Ingiriiska.
 • Bixinta cusub, joogteynta wadada u dhaxeysaa Renton, Kent, iyo Auburn ayaa loo dalacsiin doonaa RapidRide I Line 2023.

 

Sidee Metro u sameeysaa go’aanada isbeddelada adeega?

Metro waxay sameeysaa isbeddelada iyada oo isticmaalaysaa naqshadeynta dhaqmada wanaagsan, iyada oo tixgelineysaa sinaanta, taladda rabitaanka waalidka ee ah waxa ay bulshadu uga baahan tahay Metro. Isbedddelada ka dambeysta ah ayaa isbeddeli karaa ansixinta Gollaha King County.

 • Adeega naqshadeynaya dhaqamada wanaagsan waxaa ka mid ah heerarka sida: wadooyinka waa inay u adeegaan dhowr u jeedo iyo bar safar dhamaad, in si fudud loo fahmo, iyo noocyada adeega isku eek si looga baahdo;
 • Sinaanta waxaa ka mid ah isticmaalka xogteena ee shaqooyinka mushuurka-qoyska, hantida qoyska, iyo la socodka tira koobka. Metro waxay buuxisay falanqeynta shabakadda si la isugu barbardhigo tirada shaqooyinka hantida builshada taas oo ah aaga mudnaanta lagu heli karo 60 daqiiqo AM ugu sareysaa, bartamaha maalinta, iyo habeenkii. Aaga mudnaanta waa tiro koobka lagula socdo ee leh xoog saarida dadka midabka, dadka daqliga-yar, iyo dadka leh aqoonta yar ee Ingiriiska.
 • Taladda dadweynaha waxaa ka mid ah 40+ saacadood oo ah xog ururinta rakaabka 697 Xog ururinta oneline-ka ayaa la buuxiyaya taas lagu turjumay Isbanish, Fiidnameese, Shiinees la Fududeyey, Ruush, iyo Soomali.

Nooca Adeegyada

 • Maalintii oo Dhan: Waadooyinka ka shaqeeya dhammaan maalintii oo dhan, labada maalmaha toddobaadka iyo dhammaadka toddobaadka. 
 • Ugu sareyaa oo Kaliya: Wadooyinka waxay shaqeeynayaan oo kaliya muddooyinka safarka ugu sareeya oo kalia 5 - 9 am and 3 - 7 pm on weekdays. 
 • Bixida Sare: Mudada u dhaxeysaa 9 am - 3 pm maalmaha shaqada iyo 5 am - 7 pm dhammaadka toddobaadka. 
 • Rabitaanka: Wadooyinka bixiya adeegyada ku saleysan codsiga safaraha ama safarada horay loo qorsheeyay. 
 • Tilmaamta Ugu Sareysa: Jihada rabitaanka ugu sareysa inta lagu jiro subixii iyo galabkii waqtiyada safarka ugu badan yahay. 
 • Adeega Saxida-Wadada: Wadooyinka ku jadwaleysan wadada baska kuwaas oo baahan inay raacaan wadada isku mid ah ee u go’aan safar walba iyo ka qaadista rakaabka boostaajooyinka baska. Metro waxay ka shaqeysaa Wadooyinka u go’aan ayaa noqon karaa wadooyin kala duwan oo leh waqtiyada kale ee maalintii.
 • Joogto: Joogteyntaa waxay sheegaysaa sida inta badan ay basasku u yimaadan. Haddii wada “joogto” ah kadib waxay imaaneysaa 15 daqiiqo walba ama ka yar, maalintii oo dhan.
 • Adeegyada Dial-a-ride (DART): Wadooyinka ku jadwalaysan safarka taas oo safarada shaqsiga inay wada ku u go’aan si ay qaado ama ay kuga dejiso rakaabka meesha ugu dhaw ama safarkooda. 
 • Adeega Dabacsan:  Qaababka kale dabacsananta ayaa u adeegi karaa aagaga halkaas oo adeega bas si fiican uusan uga shaqeeynin, bixinta ikhtiyaarada gaadiidka oo loogu talagalay dadka naafada ah, waxayna ka caawineysaa ciriirka shaqada jidka marka wadada wanaagsan loo maareeyo. Waxaan la shaqeeynta bulshooyinka deegaanka ee la doortay si loo qiimeeyo xalalka adeega kala duwan ee gaadiidka hajinta-wadada ee qaabka dabacsan sida farsamada ikhtiyaarada ridesharing, adeega rabitaanka baska caasiga, iyo wada hawlgalayaasha bixiyaasha gaadiidka baahiyada kale ee gaarka ah.

 

Isbeddelka la Hindsay Waxaa ka mid ah:

Hagajin Joogto ah

Wadooyinka 105, 148, 164, 166, 168, 183, 906, and 180 (laga bilaabo Auburn Station ilaa Kent Station) ayaa kordhin lahayd joogteynta.

Kor u qaadista Habeenada & Dhammaadka Toddobaayadda

Wadada 164 ayaa heli doonaa Adeega Axada iyo adeega dheeraad ah fiid iyo habeenkii.

Wadada 166 ayaa heli doontaa adeega dheeraad ah fiidkii iyo habeenkii iyo ballarinta adeega dhammaadka toddobaadka.

Wadada 168 ayaa heli doontaa adeeg dheer aadcha fiidkii iyo habeenkii iyo ballarinta dhammaadka toddobaadka.

Wadada 183 ayaa heli doontaa adeega dheeraad ah sabtida.

Wadada ayaa heli doontaa 30 daqiiqo adeega inta lagu jiro bartamaha maalintii iyo habeenadii maalmaha toddobaadka.

Isku xirka Cusub

 • Isu xirka One-seat ride (maya warejinda) u dhaxeya Covington, Kent, SeaTac, iyo Burien (marinada 180 iyo 168)
 • Joogtada, maalinta-oo dhan, isku xirka one-seat ride u dhaxeya Renton, Kent, iyo Auburn (mustaqbalka I Line)
 • Isku xirka One-seat ride u dhaxeya between Des Moines, Highline College, Kent, iyo Green River College (marinka wadooyinka 166 iyo 164)
 • Adeega baska ee Kent Easgt Hill oo leh waqtiga isku xirada ilaa Sounder (Wadada 164)

Adeega baska ee Fairwood oo leh waqtiga isku xirada ilaa Sounder (Wadada 906)

Midee si wanaagsan kuu sharaxeysaa?

• Isticmaalaha hadda ee gaadiidka dadweynaha
88%
• Dananha kale ee xubinta bulshada (sida, daganaha, meesha shaqada, milkiilaha ganacsiga, adeeg bixiyaha bulshada iwm)
6%
• Laga yaabo isticmaalaha mustaqablka ee gaadiidka dadweynaha
6%
Closed to responses | 709 Responses
Please select the route(s) or public transit services you currently use.
Link Light Rail
33%
Sounder Train
32%
150
32%
180
22%
102
19%
158
19%
169
17%
159
15%
168
14%
181
12%
Other public transit
11%
148
11%
164
10%
952
10%
166
8%
183
8%
913
7%
157
7%
Pierce Transit
7%
153
6%
906
6%
• Ma isticmaalo gaadiidka
6%
192
6%
105
5%
910
4%
908
3%
916
3%
917
3%
914
3%
186
3%
190
2%
915
2%
Vanpool
1%
Access
0%
Closed to responses | 634 Responses

Mark aad gaadiidka raacdo, sida inta badan aad u bixisa baabur raacaaga?

• Kaarkeyga ORCA ee dugsiga ama bixinta baderoonga
49%
• Kaarka ORCA aan lacag ku shubtaa
44%
• Lacag cadaanka ah ee baska lagu bixiyo
9%
• Kaarka LIFT ee ORCA
4%
• Ma isticmaalo gaadiidka
3%
• Guryaha La Qaadi Karo:
2%
Closed to responses | 612 Responses

Halkee u safartaa?

5 - 9 a.m.
85%
3 - 7 p.m.
80%
9 a.m. ilaa 3 p.m.
33%
7 p.m. ilaa 12 a.m.
23%
12 - 5 a.m.
6%
Closed to responses | 602 Responses

Maalinta (mahee) safartaa adiga? (Calaamee dhammaan inta khuseyso)

Maalmaha todobaadka
98%
Sabtiga
39%
Axada
31%
Closed to responses | 597 Responses

Intii lagu jiro waqtiga ma jaceshahay inaad aragto adeegyada dheeraad ah ee gaadiidka (Calaamee dhammaan inta khuseyso)

Weekdays
45%
Saturdays
42%
Sundays
42%
No additional days
26%
I do not use transit
3%
Closed to responses | 581 Responses

Intii lagu jiro waqtiga ma jaceshahay inaad aragto adeegyada dheeraad ah ee gaadiidka (Calaamee dhammaan inta khuseyso)

• 9 a.m. ilaa 3 p.m.
47%
• 7 p.m. ilaa 12 a.m.
37%
• Sabtiga
36%
• Axada
36%
• 12 a.m. ilaa 5 p.m.
20%
• Ma jiro waqti dheeraad ah
20%
Closed to responses | 564 Responses

Waa maxay da’daada?

15 or younger
16-17
18-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 or older
• Waxaan doorbida inaan ka hadlin
Closed to responses

Sidee u aqoonsataa? Calaamee dhammaan inta khuseyso

• Eeshiyaan Mareykan ah, East Eeshiyaan, ama Koonfurta bari ee Eeshiyaan
• Madawo, Afrikan Mareykan/ Afri-Karibiyaan
• Laatiino, Latine, Hispanik
• Bariga Dhexe ama Waqooyiga Afrika
• Mareykan DhaladAlaskan ah
• Reer Hawaay Dhalad ama Pacific Islander
• Cadan/reer yurup
• Qowmiyado badan
• Isir/qowmiyad aan halkaan lagu qorin
• Waxaa doorbidaa inaan dhihin
Closed to responses

Waa maxay dhakhli sanadeedka reerkaaga?

• Waxaa doorbidaa inaan dhihin
21%
$100,001 to $140,000
16%
More than $140,000
12%
$75,001 to $100,000
11%
$35,001 to $45,000
9%
$55,001 to $65,000
8%
$65,001 to $75,000
6%
Less than $7,500
5%
$15,001 to $25,000
4%
$25,001 to $35,000
4%
$7,500 to $15,000
3%
• Ma garanayo
2%
Closed to responses | 548 Responses

Waa maxay luqaada koowaad ee aad uga hadasho guriga?

• Ingiriiis
89%
• Waxaa doorbidaa inaan dhihin
3%
• Shiinees (Mandarin, kantonese, iwm.)
2%
Tagalog
1%
• Waa maxay luuqada kale ama luuqad(aha) aan halkaan lagu qorin.
1%
Vietnamese
1%
Spanish
1%
• Astaanta Luuqadaha Mareykanka
1%
• Axmaarig
0%
Somali
0%
• Ukrainian
0%
• Punjabi
0%
Closed to responses | 554 Responses

Haddii aad naafinimo qabto, fadlan sheeg nooc tahay (Calaamee dhammaan inta khuseyso):

• Midna ahan kuwaan
81%
• Xaalad taasi oo tixgelisaa xadidyada hal ama hawlaha aasaasiga ah ee jirka sida socodka, fuulista jaranjarada, gaarista, gaaristaa ama qaadista.
10%
• Jirka, dhimirka, xaaladda dafreenka ee xadida barashada, xusuusta, xoog saarida
8%
• Maqal la’aanta ama dhibaatooyinka darran ee maqalka
2%
• Arag la’aan ama qaba dhibaatooyinka darran ee araga marka la xiran yahay ookiyaalaha
2%
• Ka xadidan naftaada inaad daryeesho
1%
Closed to responses | 513 Responses

Immisa qof ayaa ku nool gurigaaga, oo ay ku jiraan naftaada

2
35%
• 4 ama ka badan maalmood
23%
3
23%
1
20%
Closed to responses | 540 Responses

Sidee u jaclaan lahayd inaad u ogaato wax ku saabsan mashruucaan iyo fursadaha si aad u bixiso jawaac celin a (Calaamee dhammaan inta khuseyso)

• Email-ka metro ama baqaaq qoraaleed
66%
• Bogga Metro
51%
• Baraha Bulshada (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
25%
• News media ama neighborhood blog
20%
• Kulamada Dadweynaha
10%
• Metro Matters blog
9%
• Kula hadal xubnaha shaqaalaha miiska macluumaadka ama kulanka bulshada
5%
• Macluumaadka la wadaagay xubnahaha shaqaalaha ee bulshadayda
5%
• Bandhiga xubnaha shaqaalaha ay ku soo bandhigeen kulankan uu qabanqaabisay koox kale
4%
Closed to responses | 550 Responses