Question title

1. Sau khi xem sơ đồ thiết kế không gian của tòa nhà, phản ứng ngay lập tức của bạn là gì?

Closed for Comments

Question title

2. Bạn thấy mình sử dụng không gian như trong video như thế nào?

Closed for Comments

Question title

3. Bạn hào hứng nhất với khía cạnh nào của thiết kế?

Các câu trả lời có thể bao gồm:

- bạn cảm thấy thế nào khi ở trong không gian mới

- vật liệu được sử dụng, hình dạng và diện mạo của tòa nhà

- cách bạn thấy Giai đoạn 2 kết nối với không gian hiện tại

- bạn cảm thấy thế nào về thiết kế và cảm nhận của tòa nhà mới

Closed for Comments

Question title

4. Bạn thích thú với 2 hoặc 3 không gian nào nhất? (Con số phản ánh công suất dự kiến)

Trong các bình luận bên dưới, vui lòng chia sẻ lý do tại sao bạn hào hứng với (các) không gian này.

Theater (350)
63%
Multipurpose room (62)
47%
Art gallery (31)
42%
Plaza
42%
Upper lobby near balcony and multipurpose room (208)
37%
Garden patio
32%
Lower lobby near entry to theater seats (149)
26%
Additional parking (40 new spaces, 129 total)
16%
Closed to responses | 19 Responses

Question title

5. Bạn có thấy bất kỳ thách thức tiềm ẩn nào khi sử dụng các không gian mới không?

Nếu có, vui lòng giải thích trong phần nhận xét những thách thức mà bạn dự đoán.

Yes
64%
No
36%
Closed to responses | 14 Responses

Question title

6. Với AARC mở rộng, bạn sẽ tổ chức những sự kiện nào tại AARC? Bạn dự đoán có bao nhiêu người tham dự?

Closed for Comments

Question title

7. AARC và Ủy ban Chất lượng Cuộc sống Người Mỹ gốc Á Nhóm công tác AARC đã phát triển các mục tiêu gắn kết cộng đồng Giai đoạn 2. Vui lòng xem lại các mục tiêu bên dưới và xác định mức độ mà nhóm dự án đã đạt được các mục tiêu thông qua quy trình Giai đoạn 2.

Loading question...