Mục tiêu của APH là tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được với vắc-xin COVID-19.

Chia sẻ ý kiến của quý vị trong các hộp bình luận bên dưới. Quý vị có thể chọn hiển thị bình luận của mình công khai hoặc giữ chúng ở chế độ riêng tư. Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được giữ dưới dạng ẩn danh.

Question title

Hãy cho chúng tôi biết về kinh nghiệm chích ngừa của bản thân theo quan điểm của quý vị.

Question title

Quý vị có ý tưởng gì để giúp APH đạt được mục tiêu tiếp cận vắc-xin cho tất cả mọi người?

Question title

APH có thể hợp tác với những tổ chức nào? APH nên xem xét những địa điểm nào để chia sẻ thông tin và phân phối vắc-xin?

Question title

Quý vị có ý tưởng gì để giúp APH thực hiện thành công các nỗ lực tiếp cận và giáo dục về COVID-19 của chúng tôi?

Question title

Có điều gì khác mà quý vị muốn chia sẻ?