АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АСУУЛТ

Та дараах мэдэгдлүүдтэй хэр зэрэг санал нийлэх эсвэл санал нийлэхгүй байна вэ?

Question title

Арлингтон бол машин жолоодох хүмүүст аюулгүй газар юм.

Strongly agree
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree
Strongly disagree
Not sure
Closed to responses

Question title

Арлингтон бол алхах, тэргэнцэртэй аялах эсвэл өөр хөдөлгөөнт төхөөрөмж ашиглах хүмүүст аюулгүй газар юм.

Strongly agree
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree
Strongly disagree
Not sure
Closed to responses

Question title

Арлингтон бол дугуй унадаг хүмүүст аюулгүй газар юм.

Strongly agree
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree
Strongly disagree
Not sure
Closed to responses

Question title

Арлингтон бол нийтийн тээврийн (автобус, метро) зорчих хүмүүст аюулгүй газар юм.

Strongly agree
Agree
Neither agree nor disagree
Disagree
Strongly disagree
Not sure
Closed to responses