Khảo sát về Khung định hướng Phương tiện Vận chuyển Chia sẻ ý tưởng của quý vị về việc đáp ứng các nhu cầu vận chuyển một cách công bằng và bền vững Metro cam kết đáp ứng nhu cầu di chuyển trong khu vực đang phát triển của chúng ta theo cách thúc đẩy công bằng xã hội và bền vững môi trường. Chúng tôi sẽ làm điều này bằng cách tiếp tục xây dựng một mạng lưới tích hợp các dịch vụ vận tải mới và truyền thống, nhằm thúc đẩy cho một cộng đồng khỏe mạnh, một nền kinh tế thịnh vượng và một môi trường bền vững. Để đạt được những kết quả này, chúng tôi đã thành lập một Hội đồng Bình quyền (Equity Cabinet) gồm 23 nhà lãnh đạo cộng đồng đại diện cho người thu nhập thấp, người da màu, người bản địa, người nhập cư và người tị nạn, người khuyết tật và cộng đồng với khả năng tiếng Anhhạn chế. Hội đồng đang làm việc với chúng tôi để phát triển Khung định hướng Phương tiện Vận chuyển nhằm định hướng cho các kế hoạch, chính sách và sự đầu tư của chúng tôi trong năm 2020 trở về sau. Khung này cũng sẽ nhấn mạnh vào các hành động mà cộng đồng và các đối tác kinh doanh có thể thực hiện. Đầu năm nay, Hội đồng đã giúp chúng tôi phát triển các nguyên tắc định hướng và tiến hành nghiên cứu để xác định các lỗ hổng dịch vụ cùng những cơ hội. Giờ đây, Hội đồng đang giúp chúng tôi xây dựng những đề xuất cho các dịch vụ và đổi mới nhằm thúc đẩy sự công bằng và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu —và chúng tôi muốn lắng nghe những suy nghĩ cũng như các ý tưởng của quý vị. Khảo sát sau đây được phân thành năm lĩnh vực chủ đề. Ở từng chủ đề, quý vị sẽ thấy các nguyên tắc định hướng của chúng tôi, các xu hướng và cơ hội vận chuyển chính yếu được xác định trong nghiên cứu của chúng tôi, một ví dụ về chương trình nâng cao sự công bằng hoặc bền vững ở một cộng đồng khác và các câu hỏi để quý vị trả lời.

Question title

Nếu quý vị muốn nhận thông tin cập nhật về dự án, vui lòng nhập địa chỉ email của quý vị