Ki jan yo navige sou sit entènèt pwojè sa a

Sit entènèt pwojè sa a divize an plizyè onglet, jan sa endike anwo a. Pou jwenn yon sans de sa pwojè sa a sou, tanpri li anba a. W ap jwenn tou resous ki disponib ak telechajman nan pati anba a nan paj la.


DÈNYE NOUVÈL

Patisipe nan sesyon enfòmasyon vityèl nou yo!

Madi 16 novanm 2021

4:30 PM pou 6:00 PM

- AK -

Mèkredi 17 novanm 2021

6:00 PM pou 7:30 PM

Nou pral emèt LIVE isit la sou sit entènèt pwojè a!

Ou ka pre-enskri pi wo a, abònman pou mizajou, epi yo dwe ajoute nan keu oratè a.

- AK -

Patisipe nan Sondaj Kominotè nou an!

Sondaj nou an pral lanse 15 novanm epi fèmen 15 desanm 2021 .

Tanpri tcheke tounen pou revize konsèp premye konsepsyon yo epi pataje fidbak ou!


REKAPIR PERYÒD ANGAJMAN PUBLIK #1

Èske w te manke patisipe nan premye Peryòd Angajman Piblik nou an? Prezantasyon an ak rezilta sondaj 1 yo afiche anba a anba "Prezantasyon ki disponib ak telechajman".

Ou akeyi gade reyinyon anrejistre yo isit la (anba "Dosye Reyinyon Piblik") .

SUBSCRIBE anba a! Nou pral pataje enfòmasyon sou reyinyon piblik vityèl k ap vini yo, ansanm ak dènye mizajou pwojè yo.

Question title

Enskri pou dènye mizajou yo lè w bay non w, adrès imel ak kòd postal ou anba a.

Pwosesis la Avant

Orè pwojè a esplike apèsi jeneral efò Plan Direktè Hollywood Marina a. Rete angaje pandan tout pwosesis la epi asire w ke w patisipe nan dezyèm peryòd angajman piblik la.

Imaj sa a montre orè pwojè a divize an plizyè etap.

Sous: Moffatt & Nichol, 2021

Klike sou imaj la pou montre yon vèsyon elaji pou lizibilite.

Prezantasyon ki disponib ak telechajman

Tanpri jwenn lyen ki anba a pou afich plan an jeneral, prezantasyon, ak webcasts. Nou pral telechaje materyèl isit la jan yo vin disponib epi kontinye ajoute nan achiv sa a pandan materyèl yo ap prepare, rafine, ak lage.