Skip Navigation

The project logo Kế hoạch công nghệ thông tin chiến lược

The project logo Kế hoạch công nghệ thông tin chiến lược

Chúng tôi cần bạn giúp bạn định hình các dịch vụ mà bạn nhận được từ King County, chính quyền khu vực của bạn.

Như tiến bộ công nghệ, cách truyền thống kinh doanh đang thay đổi theo những cách lớn và nhỏ. Mỗi ngày, bạn có thể dễ dàng:

  • Sử dụng giọng nói của bạn để đi mua sắm trên Internet và có mặt hàng của bạn gửi đến nhà của bạn trong vòng một ngày
  • Mua một cái gì đó tại một cửa hàng mà không bao giờ chạm vào ví của bạn
  • Yêu cầu đi xe từ vị trí chính xác của bạn, mà không bao giờ nói chuyện với bất cứ ai

Là chính quyền khu vực của bạn, chúng tôi muốn tận dụng tốt hơn các tiến bộ công nghệ để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn muốn theo cách nó hoạt động cho bạn.

Ý tưởng của bạn sẽ giúp chúng tôi hiểu nhu cầu của cộng đồng của chúng tôi khi chúng tôi phát triển kế hoạch công nghệ thông tin chiến lược của King County tiếp theo cho 2020-2023.

King County cung cấp tùy chọn "Google Translate" để giúp bạn đọc các ngôn ngữ không phải tiếng Anh trên trang web của King County. Google Translate không thể dịch tất cả các loại tài liệu và có thể không thể cung cấp bản dịch chính xác. Bất cứ ai dựa vào thông tin dịch thuật thu được từ Google sẽ chịu rủi ro về bản dịch không chính xác.King County không thực hiện bất kỳ lời hứa nào để đảm bảo tính chính xác của Google Translate.

* Chúng tôi muốn chính quyền quận King phục vụ bạn một cách thuận tiện, đơn giản. Cách bạn ưa thích tương tác với chúng tôi là gì? (Hãy chọn các lựa chọn của bạn.)
Closed to responses
* Chúng tôi muốn chính phủ quận King để phục vụ bạn nơi bạn cảm thấy thoải mái nhất. Bạn muốn tương tác với chúng tôi ở đâu? (Hãy chọn các lựa chọn của bạn.)
Closed to responses
* Ngày càng có các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ điều chỉnh trải nghiệm người dùng dựa trên sở thích và nhu cầu cá nhân của bạn. Các dịch vụ điều chỉnh của King County có nên theo nhu cầu và kỳ vọng cá nhân của bạn? Ví dụ, chúng tôi có thể nhắc nhở bạn rằng giấy phép thú cưng của bạn sắp hết hạn hoặc cảnh báo bạn khi tội phạm xảy ra trong khu vực lân quan của bạn.
0%
Không có
0%
Tôi không chắc chắn
0%
Closed to responses
Bất kỳ cá nhân hóa các dịch vụ đòi hỏi một mức độ nhất định của việc chia sẻ dữ liệu riêng của bạn, mà sẽ được bảo đảm đúng cách. Mức độ quan tâm của bạn với sự riêng tư là gì?
Thấp
0%
Trung bình
0%
Cao
0%
Tôi không chắc chắn
0%
Closed to responses
* Trong Quận King, có hơn 170 ngôn ngữ được sử dụng bởi các cư dân của chúng tôi. Là chính quyền khu vực của bạn, chúng tôi muốn phục vụ tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi. Có khả năng tương tác với King County bằng nhiều ngôn ngữ ảnh hưởng đến khả năng của bạn hoặc mong muốn kết nối với chúng tôi?
0%
Không có
0%
Tôi không chắc chắn
0%
Closed to responses
Hãy tưởng tượng năm 2025, sáu năm sau từ bây giờ. Hãy cho chúng tôi biết về giá trị mà chính quyền quận King nên cung cấp trong tương lai. Chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch ngay bây giờ, vì vậy chúng tôi có thể giới thiệu những cách thức kinh doanh mới. Vui lòng sáng tạo — và thực tế về cách chúng tôi có thể cung cấp giá trị lớn nhất cho hầu hết mọi người. Trong 2025, làm thế nào bạn muốn tham gia với King County trong một cách mà không thể ngày hôm nay?
Closed for Comments