Điền vào một hoặc nhiều mẫu phản hồi.

Công bằng xã hội

nhà ở

Khí hậu thay đổi &

Môi trường

Kế hoạch tổng hợp


sự kiện sắp tới

  • 8 Tháng Sáu | Kế hoạch Toàn diện của Quận King | 6:30-8:00 | Tòa thị chính ảo
  • 12 Tháng Sáu | Snoqualmie Valley/Kế hoạch Tiểu vùng Đông Bắc Quận King | 6-8 giờ chiều | Khởi động Trực tiếp & Trực tiếp Kết hợp | Trung tâm Cộng đồng Preston
  • 22 Tháng Sáu | Kế hoạch Toàn diện của Quận King | 4-8 giờ chiều | Khai mạc trực tiếp| Sân trượt patin Southgate ở White Center
  • 10 Tháng Bảy | Kế hoạch tiểu vùng Vashon/Đảo Maury | 6:30-8:00 | Cuộc họp ảo

Câu hỏi? Bình luận?

Gửi email cho chúng tôi tại compplan@kingcounty.gov hoặc ghé thăm chúng tôi tại www.kingcounty.gov/compplan