Skip Navigation

The project logo East Link Connections April 2021 Survey

The project logo East Link Connections April 2021 Survey

Giúp lập kế hoạch cho tương lai vận chuyển ở Eastside, cho chúng tôi biết cách cải thiện kết nối khắp Eastside khi dịch vụ đường sắt nhẹ Link mở rộng đến năm 2024.

Về dự án  

East Link Connections là một quá trình phối hợp giữa tàu điện ngầm tàu điện ngầm King County , đồng dẫn đầu để cải thiện các kết nối vận chuyển xuyên suốt khu Eastside khi dịch vụ đường sắt nhẹ Link mở rộng đến năm 2024. Mục đích của dự án là thực hiện một mạng lưới vận chuyển khu vực được điều phối ở Eastside. đưa mọi người đến nơi họ cần và muốn đến.      

  Mục đích của dự án:  

  • Cải thiện khả năng di chuyển cho các nhóm dân cư ưu tiên, như được xác định bởi Khung di chuyển của Metro, bao gồm các nhóm dân cư chưa được phục vụ  

  • Thông báo, thu hút và trao quyền công bằng cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng  

  • Cung cấp dịch vụ tích hợp đáp ứng với việc mở rộng Liên kết  

Giảm thiểu trùng lặp dịch vụ xe buýt với Liên kết  

Cải thiện kết nối với Liên kết  

Phù hợp với các Kết nối tàu điện ngầm và nhu cầu di chuyển hiện tại và tương lai  

Các điều khoản hữu ích :  

Cao điểm : 5AM - 9AM và 3PM - 7PM. Đây là những thời điểm trong ngày Tàu điện ngầm và Phương tiện giao thông âm thanh có nhiều hành khách nhất, thường là thời gian đi làm thông thường từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.  

Ngoài giờ cao điểm : 9 giờ sáng - 3 giờ chiều và 7 giờ tối - 5 giờ sáng. Đây là những thời điểm trong ngày Tàu điện ngầm và Giao thông âm thanh có ít người đi nhất. Nó bao gồm giữa trưa, sáng sớm, tối muộn đến đêm và cuối tuần.  

Thường xuyên : Xe buýt chạy cứ sau 15 phút hoặc ít hơn trong thời gian cao điểm và 30 phút một lần hoặc ít hơn trong thời gian thấp điểm.  

Di chuyển: Khi bạn đi nhiều hơn một xe buýt, tàu điện nhanh hoặc xe lửa để đến điểm đến của bạn    

Liên kết: Dịch vụ đường sắt nhẹ do Sound Transit vận hành  

Cảm ơn bạn đã dành thời gian cung cấp trải nghiệm, nhận xét và phản hồi của mình về phương tiện di chuyển trên Eastside. Tìm hiểu thêm về dự án và tham gia   tại www.kingcounty.gov/metro/ westlink   Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Nhóm Gắn kết East Link tại [email protected] hoặc (206) 263-1939  

* Mã zip của bạn là gì?
* Trước COVID-19, bạn có thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng ở Quận King (bao gồm xe buýt, đường sắt hạng nhẹ, Access paratransit, Sounder, taxi nước) mỗi tuần không?

Chúng tôi đang xác định "trước COVID-19" là thời điểm trước ngày 1 tháng 3 năm 2020.

Rarely: A few times per year
Sometimes: A few times per month
Occasionally: 1 to 3 days a week
Often: 4 to 5 days a week
Frequently: 6 or more days a week
Never: do not use public transit
Other
Chọn một câu trả lời
* Trong 3 tháng qua, bạn có thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng ở Quận King (bao gồm xe buýt, đường sắt hạng nhẹ, Access paratransit, Sounder, taxi nước) mỗi tuần không?

Từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày nay.

Rarely: A few times per year
Sometimes: A few times per month
Occasionally: 1 to 3 days a week
Often: 4 to 5 days a week
Frequently: 6 or more days a week
Never: do not use public transit
Other
Chọn một câu trả lời
* Vui lòng kiểm tra bất kỳ và tất cả các tuyến đường trung chuyển bạn đã đi trước COVID-19.

Trước COVID-19 là thời điểm trước ngày 1 tháng 3 năm 2020.

Chọn một câu trả lời
* Những loại địa điểm nào bạn hiện sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên nhất để đến?

Vui lòng chọn tối đa 4 địa điểm thường xuyên nhất của bạn.

Chọn một câu trả lời
* Vui lòng cho biết mức độ hài lòng của bạn với dịch vụ trên các tuyến đường bạn đang đi và các tuyến đường bạn đã đi trước COVID-19?
Very Satisfied
Somewhat Satisfied
Neutral
Somewhat dissatisfied
Very dissatisfied
Other
Chọn một câu trả lời
Bạn thích gì về dịch vụ?
Điều gì có thể được cải thiện với dịch vụ?
Nếu bạn đi du lịch ở Eastside, vui lòng cho chúng tôi biết rào cản lớn nhất khiến bạn phải chuyển tuyến cho những chuyến đi đó là gì? (đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)
Chọn một câu trả lời
* Bạn có quen thuộc với dự án Mở rộng liên kết phía Đông (East Link) của Sound Transit mở cửa vào năm 2023 không?

Đông liên kết mở rộng, sẽ được gọi là liên kết 2 Line, sẽ dài mười bốn dặm và bao gồm 10 trạm từ huyện Quốc tế Seattle để Judkins Park, trên I-90 đến Mercer Island và Nam Bellevue, và thông qua trung tâm thành phố Bellevue và Bel- Khu vực màu đỏ đến Trạm Công nghệ Redmond.

Yes
Somewhat
No
Chọn một câu trả lời
* Bạn có quen với phần mở rộng Liên kết Downtown Redmond của Sound Transit mở cửa vào năm 2024 không?

Mở rộng Liên kết Downtown Redmond bổ sung thêm hai ga tàu điện nhẹ mới vào năm 2024 vào Tuyến Liên kết 2 ở phía đông nam Redmond, phục vụ Làng Marymoor, và trong khu dân cư và trung tâm bán lẻ của thành phố.

Yes
Somewhat
No
Chọn một câu trả lời
* Khi East Link và Downtown Redmond Link Extension, được gọi là Link 2 Line, mở cửa lần lượt vào năm 2023 và 2024, bạn nghĩ mình sẽ sử dụng phương tiện công cộng ở Quận King với tần suất như thế nào (bao gồm xe buýt, đường sắt nhẹ, Access paratransit, Sounder, nước taxi) mỗi tuần?
Rarely: A few times per year
Sometimes: A few times per month
Occasionally: 1 to 3 days a week
Often: 4 to 5 days a week
Frequently: 6 or more days a week
Never: I do not use public transit
Other
Chọn một câu trả lời
Sau khi East Link Extension và Downtown Redmond Link Extension mở cửa vào năm 2023 và 2024, bạn nghĩ mình sẽ thường xuyên đi du lịch đến những khu vực nào ở Eastside và khi nào? (đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)
Loading question...
Khi East Link Extension và Downtown Redmond Link Extension mở cửa vào năm 2023 và 2024, bạn nghĩ mình sẽ thường xuyên đi du lịch đến những khu vực nào trên North / East King County và khi nào? (đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)
Loading question...
Sau khi East Link Extension và Downtown Redmond Link Extension mở cửa vào năm 2023 và 2024, bạn nghĩ mình sẽ thường xuyên đi du lịch đến những khu vực nào xung quanh Seattle và khi nào? (đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)
Loading question...
Khi Đông liên kết mở rộng và Downtown Redmond liên kết mở rộng mở trong năm 2023 và 2024, những gì khu vực xung quanh South King County, thành phố, và / hoặc các quận khác làm bạn nghĩ rằng bạn sẽ thường xuyên đi du lịch đến và khi nào? (đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)
Loading question...
Bạn muốn đi đâu khác bằng phương tiện công cộng không được liệt kê ở trên?
* Khi Tuyến Liên kết 2 mở ra, bạn nghĩ mình sẽ sử dụng phương tiện công cộng để đến những loại địa điểm nào nhất?

Vui lòng chọn tối đa 4 địa điểm thường xuyên nhất của bạn.

Chọn một câu trả lời
* Khi đi xe trung chuyển, bạn thường thanh toán bằng cách nào nhất?
Cash on the bus
ORCA card that I reload with my own funds
ORCA card my school or employer provides
ORCA LIFT Card
Regional Reduced Fare Permit (RRFP)
Mobile App
I do not use transit
Chọn một câu trả lời
Khoảng thời gian tối đa bạn muốn đợi để chuyển giữa xe buýt hoặc giữa xe buýt và đường sắt nhẹ là bao nhiêu?
Up to 5 minutes
5 – 7 minutes
7 – 12 minutes
15 minutes or more
Chọn một câu trả lời
Sau khi Tuyến Liên kết 2, mở ra, số lần chuyển tối đa bạn sẽ thực hiện để đến điểm đến của mình là bao nhiêu?
0
1
2
3
Chọn một câu trả lời
Sau khi Phần mở rộng Liên kết Đông và Phần mở rộng Liên kết Downtown Redmond, được gọi là Tuyến Liên kết 2, mở cửa phục vụ, bạn mong chờ điều gì về việc kết nối với dịch vụ Liên kết mới thông qua xe buýt, xe lửa, xe đạp, ô tô hoặc đi bộ / lăn bánh? (đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)
Chọn một câu trả lời
Sau khi East Link Extension và Downtown Redmond Link Extension, được gọi là Tuyến Liên kết 2, mở cửa phục vụ, bạn còn lo ngại gì về việc kết nối với dịch vụ Liên kết mới thông qua xe buýt, xe lửa, xe đạp, ô tô hoặc đi bộ / lăn bánh? (đánh dấu vào tất cả các câu phù hợp)
Chọn một câu trả lời
Nhận xét hoặc phản hồi khác?