Skip Navigation

The project logo Renton-Kent-Auburn Area Mobility Plan Transit Options

The project logo Renton-Kent-Auburn Area Mobility Plan Transit Options

King County Metro is looking at making changes to transit in the Renton-Kent-Auburn area including changes to routes in south King County. Take our survey before August 25, 2019 to help Metro develop a final plan. Locations that do not apply to you can be skipped in the survey, 

Glossary

All Day: Routes that operate through most of the day, both weekdays and weekends. 

Peak Only: Routes that only operate during peak commute periods, between 5 - 9 am and 3 - 7 pm on weekdays. 

Off Peak: The period between 9 am - 3 pm on weekdays and 5 am - 7 pm on weekends. 

On Demand: Routes that offer service based on passenger request or pre-scheduled trips. 

Peak Direction: The highest-demand direction during the morning and afternoon peak travel periods. 

Fixed-Route Service: Scheduled transit routes in which trips are required to follow the same fixed routing on every trip. 

Dial-a-ride (DART) Service: Scheduled transit routes in which individual trips may deviate from the fixed route to pick up or drop off a passenger closer to their origin or destination. 

Midee si wanaagsan kuu sharaxeysaa?
Isticmaalaha hadda ee gaadiidka dadweynaha
84%
Dananha kale ee xubinta bulshada (sida, daganaha, meesha shaqada, milkiilaha ganacsiga, adeeg bixiyaha bulshada iwm)
8%
Laga yaabo isticmaalaha mustaqablka ee gaadiidka dadweynaha
8%
Closed to responses | 644 Responses
Fadlan dooro wadada ama adeegyada gaadiidka aad hadda isticmaasho.
Link Light Rail
44%
Sounder Train
31%
150
27%
102
24%
Gaadiidka kale ee dadweynaha
14%
158
14%
180
13%
169
12%
148
11%
159
11%
168
8%
157
8%
181
7%
Ma isticmaalo gaadiidka
7%
164
6%
192
6%
906
6%
166
5%
183
4%
105
4%
190
4%
Pierce Transit
4%
153
4%
186
2%
913
2%
914
2%
916
2%
910
2%
915
2%
917
2%
908
1%
952
1%
Vanpool
1%
Access
0%
Closed to responses | 619 Responses
Mark aad gaadiidka raacdo, sida inta badan aad u bixisa baabur raacaaga?
Kaarkeyga ORCA ee dugsiga ama bixinta baderoonga
59%
Kaarka ORCA aan lacag ku shubtaa
39%
Lacag cadaanka ah ee baska lagu bixiyo
7%
Kaarka LIFT ee ORCA
3%
Ma isticmaalo gaadiidka
2%
Guryaha La Qaadi Karo:
1%
Closed to responses | 581 Responses
Halkee u safartaa?
5 - 9 a.m.
82%
3 - 7 p.m.
79%
9 a.m. ilaa 3 p.m.
31%
7 p.m. ilaa 12 a.m.
21%
12 - 5 a.m.
6%
Closed to responses | 606 Responses
Maalinta (mahee) safartaa adiga? (Calaamee dhammaan inta khuseyso)
Maalmaha todobaadka
98%
Saturdays
38%
Sundays
29%
Closed to responses | 605 Responses
Thinking about the route(s) you typically take, what other days would you like to see additional transit service? (Select all that apply)
Saturdays
50%
Sundays
44%
Weekdays
44%
No additional days
23%
I do not use transit
2%
Closed to responses | 600 Responses
Intii lagu jiro waqtiga ma jaceshahay inaad aragto adeegyada dheeraad ah ee gaadiidka (Calaamee dhammaan inta khuseyso)
9 a.m. – 3 p.m.
48%
7 p.m. – 12 a.m.
46%
Saturdays
37%
Sundays
34%
12 – 5 a.m.
18%
Ma jiro waqti dheeraad ah
14%
Closed to responses | 592 Responses