KCIA logo

Image of a fuel tanker at the fuel farm.

Ang mga tangke na ginagamit na imbakan ng gasolina (fuel farm) sa paliparan ay isang koleksyon ng malalaking tangke ng imbakan na nag-iimbak ng gasolina para sa sasakyang panghimpapawid. Ang kasalukuyang fuel farm ng King County International Airport ay nasa ilalim ng lupa sa hilagang-silangan na sulok ng paliparan. Malapit nang matapos ang kapaki-pakinabang na buhay ng mga tangke ng fuel farm. Ang mga update sa mga pederal na regulasyon sa paliparan ay nangangailangan na ilipat ng KCIA ang fuel farm.

Ang mga iminungkahing lokasyon para sa bagong fuel farm ay nasa ibaba.

Current fuel farm location v2

 Alternatibo A 

Alternative A v2

Alternatibo B 

Alternative B v2

Alternatibo C 

Alternative C v2

Alternatibo D

Alternative D v2

 

Question title

Aling alternatibo(mga) ang gusto nyo? Bakit? Ibahagi ang inyong mga saloobin dito:

Ibabahagi ng paliparan ang mga resulta ng pagsusuri sa kapaligiran ng lahat ng apat na lugar sa 2023. Tulad ng lahat na pasilidad ng paliparan, anumang lugar na ginagamit ng KCIA para sa isang bagong fuel farm ay magiging ligtas at sigurado. Ang bagong fuel farm ay magbibigay-daan sa pag-imbak ng mga mas bagong napapanatiling uri ng gasolina kabilang ang napapanatiling jet fuel at walang tinggang gasolina ng abyasyon at magiging mapagkukunan para sa emergency na sasakyang panghimpapawid sakaling magkaroon ng natural na kalamidad.

Marami pang pagkakataon sa mga darating na taon upang ibahagi ang inyong komento sa mga alternatibong lokasyon, kabilang ang panahon ng pagsusuri sa kapaligiran at mga proseso ng pagpapahintulot, simula sa kalagitnaan ng 2023.

Question title

Gusto niyo bang mag sign-up para sa updates tungkol sa proyektong Fuel Farm?

Ibigay ang inyong impormasyon sa ibaba.

Ang form is ibaba ay hinihingi ang inyong impormasyon para makontak kayo. Kung kayo ay komportable, ibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

1) pangalan 2) email address

Question title

Gusto niyo bang makakuha ng text messages tungkol sa KCIA fuel farm relocation project?

Kung gusto niyong makakuha ng text messages galing sa KCIA tungkol sa mga pinaplano, ibigay ang inyong numero sa ibaba.

Salamat! I-klik dito para makabalik sa umpisa.