Tổng quan về dự án

Quận King sẽ xây dựng một bể chứa ngầm có dung tích 1,25 triệu gallon gần nút giao giữa Southwest Michigan Street và Second Avenue Southwest để giữ nước mưa và nước thải khi có mưa bão lớn. Sau đó, nước trong bể chứa sẽ chảy vào Nhà Máy Xử Lý West Point (West Point Treatment Plant) để xử lý trước khi được thải ra Puget Sound một cách an toàn. Quận cũng sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ bên dưới West Marginal Way Southwest. Dự án này sẽ giảm Dòng Tràn Xả Kết Hợp (Combined Sewer Overflow, CSO) chảy vào Sông Duwamish.

Quận King sẽ xây dựng cơ sở chứa gần First Avenue Bridge để giảm ô nhiễm Sông Duwamish.

Xác nhận đất đai 

Mọi câu chuyện về dòng sông dxʷdəw - Duwamish - sẽ thiếu hoàn chỉnh nếu không xác nhận rằng khu đất nơi chúng ta làm việc, sinh sống và vui chơi là lãnh thổ truyền thống của người dân Coast Salish, với hậu duệ là các bộ lạc Duwamish (dxʷdəwʔabš), Suquamish (dxʷəq̓ʷabš), Muckleshoot (bəqəlšuł), Tulalip (dxʷlilap), Snoqualmie (sdukʷalbixʷ), và Puyallup (spuyaləpabš).

Vì sao chúng ta cần một cơ sở chứa mới?

Sông Duwamish đã từng chảy qua những đầm lầy và bãi bồi tươi tốt ven biển đến tận Vịnh Elliott. Đó từng là môi trường sống lý tưởng cho các loài cá, chim và động vật hoang dã, cũng như nơi ở của các Bộ Lạc Coast Salish.

Khi đến đây khai hoang và định cư, người Châu Âu đã cải tạo Sông Duwamish để hỗ trợ cho hoạt động nông nghiệp và công nghiệp, còn các kỹ sư thì thiết kế các cống thoát nước để hỗ trợ cho dân số ngày càng tăng lên. Những đường ống này dẫn nước thải và nước mưa thẳng vào vùng nước gần nhất. Đây là cách giải quyết hợp lý tại thời điểm đó, vì những người lập quy hoạch cho rằng chất gây ô nhiễm đã pha loãng sẽ không làm tổn hại đến các vùng nước. Giờ đây, chúng ta dẫn các dòng nước về nhà máy xử lý để làm sạch nước trước khi thải vào các vùng nước. Chúng ta đã xây dựng các đường ống lớn, có tên gọi là “cống thoát nước kết hợp”, để dẫn nước mưa và nước thải tới nhà máy xử lý nước thải.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhớ về lịch sử khi hệ thống kết hợp bị quá tải. Khi các cơn mưa lớn lấp đầy cống thoát nước kết hợp, các điểm xả hay “đường ống tháo nước” sẽ dẫn thêm nước thải và nước mưa vào sông, hồ hoặc Puget Sound. Các sự cố này được gọi là Dòng Tràn Xả Kết Hợp (CSO) và sẽ tăng thêm các chất gây ô nhiễm vào những vùng nước gần đó, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng và khả năng sử dụng của những vùng nước này.

Quận King và Seattle đã nỗ lực để kiểm soát CSO kể từ những năm 1960 và cam kết sẽ giảm CSO theo các luật của tiểu bang và liên bang. Đường tháo nước được kiểm soát sẽ chảy tràn ở mức trung bình không quá một lần mỗi năm trong dài hạn. Hiện nay, chúng tôi đã thành công giảm được gần 70 phần trăm khối lượng xả CSO nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm để kiểm soát các đường tháo nước còn lại.

Bể chứa sẽ có tác dụng gì?

Quận King sẽ xây dựng bể chứa này để giữ lại nước mưa và nước thải hiện đang chảy tràn vào Sông Duwamish khi có mưa bão lớn. Khi cơn mưa bão lớn kết thúc, nước chứa trong bể sẽ chảy vào Nhà Máy Xử Lý West Point ở Magnolia để xử lý trước khi được thải ra Puget Sound. Quận King sẽ xây dựng cơ sở chứa gần nút giao giữa Southwest Michigan Street và Second Avenue Southwest ở South Park. Cơ sở này sẽ kiểm soát hai trong số 38 đường tháo nước CSO của Quận King. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về công việc mà Quận King và Thành Phố Seattle đang thực hiện để kiểm soát các đường tháo nước CSO.

Hình minh họa cho hệ thống cống thoát nước kết hợp của chúng tôi vào ngày khô, cho thấy một ngôi nhà và các đường ống dẫn nước thải và nước mưa tới nhà máy xử lý

Hệ thống cống thoát nước kết hợp dẫn cả nước thải và nước mưa tới nhà máy xử lý. Các đường ống tháo nước giúp ngăn chặn nước dồn lại khi có mưa bão lớn nhưng cũng góp phần dẫn các chất gây ô nhiễm vào các vùng nước xung quanh khi xảy ra tràn xả. 

Hình minh họa cho hệ thống cống thoát nước kết hợp của chúng tôi vào ngày mưa, cho thấy một ngôi nhà và các đường ống dẫn nước thải và nước mưa tới bể chứa giữ lại nước cho đến khi có thể dẫn tới nhà máy xử lý

Cơ sở chứa này sẽ ngăn chặn các dòng tràn xả bằng cách giữ lại nước mưa và nước thải khi có mưa bão lớn cho đến khi có thể dẫn tới nhà máy xử lý.