Chào mừng bạn đến với cuộc khảo sát cho danh mục ý tưởng Danh sách nhu cầu của Cộng đồng North Highline . Cuộc khảo sát này chỉ mất vài phút thời gian của bạn . Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của bạn trong quá trình quan trọng này.

Danh sách Nhu cầu của Cộng đồng North Highline sẽ là danh sách do cộng đồng xác định về các dự án cải thiện dịch vụ, chương trình và vốn hỗ trợ tầm nhìn của cộng đồng. Mục đích của cuộc khảo sát này là để xác định những ý tưởng do cộng đồng xác định nên nằm trong danh sách ban đầu được Quận King xem xét. Sau khi Quận King xem xét, Quận sẽ cộng tác với cộng đồng để xác định những mục nào cần ưu tiên.

Nhiều yêu cầu trong cuộc khảo sát này được tạo ra bởi các thành viên cộng đồng như bạn. Xin lưu ý rằng các mục trong danh sách này vẫn chưa được đánh giá để xác định tính khả thi của chúng.


Câu hỏi khảo sát tùy chọn

Là một phần trong cam kết của Quận King đối với Công bằng và Công bằng Xã hội, chúng tôi muốn biết các ưu tiên của cộng đồng khác nhau như thế nào dựa trên các đặc điểm nhân khẩu học. Bằng cách trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về các ưu tiên của bạn và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến một số thành viên cộng đồng nhiều hơn những người khác.

Câu trả lời cho những câu hỏi này không thể được sử dụng để xác định cá nhân hoặc câu trả lời riêng lẻ. Như với tất cả các câu hỏi trong cuộc khảo sát, những câu hỏi này đều là bí mật và không bắt buộc . Bạn không bắt buộc phải trả lời những câu hỏi này để gửi câu trả lời khảo sát của mình.

Question title

Bạn sống ở phần nào của North Highline?

White Center
Glendale / Beverly Park
Top Hat
South Park Sliver by the River
Other
Closed to responses

Question title

Bạn sống ở North Highline bao lâu rồi?

Less than 3 years
3-5 years
5-10 years
More than 10 years
Closed to responses

Question title

Bạn thuê hoặc sở hữu nhà ở của bạn?

Rent
Own
Other
Closed to responses

Question title

Bạn bao nhiêu tuổi?

36-45
28%
26-35
25%
46-55
19%
56-65
11%
66-75
7%
Over 75
4%
Prefer not to answer
4%
18-25
2%
Under 18
1%
Closed to responses | 138 Responses

Question title

Chủng tộc / dân tộc của bạn là gì?

White
Black or African-American
Hispanic, Latino, or Spanish
Asian
American Indian or Alaska Native
Native Hawaiian or Other Pacific Islander
Other
I prefer not to answer
Closed to responses

Question title

Ngôn ngữ chính bạn nói ở nhà là gì?

English
94%
Khmer
2%
I prefer not to answer
1%
American Sign Language
1%
Spanish
1%
Vietnamese
1%
Closed to responses | 134 Responses

Question title

Tổng thu nhập của tất cả những người trong hộ gia đình bạn là bao nhiêu?

Less than $20,000
$20,000 to $39,000
$40,000 to $59,000
$60,000 to $79,000
$80,000 to $99,000
$100,000 to $119,000
$120,000 or greater
I prefer not to answer.
Closed to responses

Kế hoạch North Highline Subarea sẽ bao gồm tầm nhìn của cộng đồng về tương lai và một loạt các chính sách cụ thể của khu vực lân cận để định hướng các quyết định trong 20 năm tới.

Danh sách Nhu cầu của Cộng đồng North Highline sẽ là danh sách do cộng đồng tạo ra gồm các dịch vụ, chương trình và các dự án cải tiến vốn hỗ trợ tầm nhìn của cộng đồng.

Để tìm hiểu thêm về danh sách nhu cầu cộng đồng North Highline và các dự án Kế hoạch Subarea, vui lòng truy cập trang web dự án của chúng tôi tại đây .


Đăng ký nhận các bản cập nhật qua e-mail về Kế hoạch Subarea North Highline và Danh sách nhu cầu của cộng đồng   ở đây .Câu hỏi? Liên hệ với David Goodman tại dgoodman@kingcounty.gov.