Chào mừng quý vị đến với Khảo Sát ghi danh Cho Thuê của Sở Quy Tắc Austin

Cảm ơn quý vị đã tham gia vào cuộc khảo sát phản hồi công khai này. Ước tính sẽ mất 15 phút để hoàn thành cuộc khảo sát này. Cuộc khảo sát này nhằm giúp Sở Quy Tắc Austin biết được ý kiến của công chúng về Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm hiện tại và chỉ thị về việc hình dung lại thủ tục ghi danh cho thuê ở Austin.

Trong suốt cuộc khảo sát, quý vị sẽ thấy nhiều bộ Câu Hỏi Thường Gặp. Những câu hỏi và câu trả lời này được thiết kế để cung cấp kiến thức nền tảng liên quan mà quý vị có thể cần trước khi trả lời các câu hỏi tiếp theo. Nếu quý vị đã biết thông tin trong các câu hỏi, vui lòng tiếp tục mà không cần đọc. Nếu quý vị đọc một câu hỏi và không chắc chắn về những gì đang được hỏi hoặc cách trả lời, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp để tìm hiểu thông tin.

Nếu quý vị cần thay đổi lựa chọn câu trả lời, vui lòng không rời khỏi trang web bằng cách làm mới hoặc sử dụng nút quay lại. Thay vào đó, vui lòng chọn "thay đổi câu trả lời" bên dưới các lựa chọn câu trả lời. Nếu quý vị không hoàn thành khảo sát trong một lần, quý vị có thể hoàn thành khảo sát sau, các lựa chọn câu trả lời của quý vị sẽ vẫn được lưu.

Frequently Asked Questions

Sở Quy Tắc Austin là một cơ quan của thành phố Austin thực thi các quy tắc và sắc lệnh của thành phố để bảo đảm các tòa nhà ở Austin an toàn và có thể sinh sống được. Nhiệm vụ của chúng tôi là cùng nhau xây dựng một Austin an toàn hơn và vĩ đại hơn thông qua giáo dục, cộng tác và thực thi luật pháp. Để biết thêm thông tin về Sở Quy Tắc Austin, vui lòng nhấp vào đây.

Sở Quy Tắc Austin phản hồi các khiếu nại từ hệ thống Austin 311 để kiểm tra các bất động sản có khả năng vi phạm quy tắc. Nếu một thanh tra luật phát hiện ra một vi phạm quy tắc trong khi kiểm tra, vi phạm sẽ được lập thành tài liệu, một hồ sơ sẽ được lập cho bất động sản này và chủ sở hữu bất động sản sẽ được thông báo về vi phạm. Thông báo này cho chủ sở hữu biết nội dung vi phạm và cung cấp cho họ khung thời gian để họ có thể khắc phục sự cố và đóng hồ sơ. Nếu vi phạm không được khắc phục trong thời gian quy định thì vi phạm sẽ trở thành giấy triệu tập và Sở có thể sử dụng một trong một số công cụ pháp lý khác nhau để khuyến khích sự tuân thủ. Để biết thêm thông tin về việc thực thi quy tắc, vui lòng nhấp vào đây.

Nhìn chung, vi phạm quy tắc là những tình thế nguy hiểm và không đạt tiêu chuẩn. Vi phạm bao gồm: 

 • Các vấn đề về tính toàn vẹn của cấu trúc, 
  • Ví dụ, cầu thang bị sập 
 • Các vấn đề về sức khỏe hoặc an toàn, 
  • Ví dụ, chuột phá hoại 
 • Điều kiện vệ sinh, 
  • Ví dụ, cỏ mọc cao hoặc cỏ dại,

Để biết thêm thông tin về các vi phạm quy tắc phổ biến, vui lòng bấm vào đây và để biết thông tin về quy tắc Thành Phố được công khai, vui lòng bấm vào đây.

Vào năm 2020, Văn Phòng Thanh Tra Thành Phố đã phát hành một bản đánh giá về Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm, để đọc bản đánh giá đầy đủ, vui lòng nhấp vào đây. Cuộc thanh tra này phát hiện ra rằng chương trình hiện đang được vận hành không hiệu quả trong việc đáp ứng mục tiêu bảo đảm những người thuê nhà ở Austin được sống trong các khu nhà đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn tối thiểu. Cuộc thanh tra đã khuyến nghị Sở Quy Tắc Austin xem xét thay đổi các khía cạnh sau của chương trình:

·       Yêu cầu ghi danh

·       Lệ phí chương trình

·       Tên chương trình

Là một bộ phận của Sở Quy Tắc Austin đang chuẩn bị phản hồi của Sở cho cuộc thanh tra, Sở đang tìm kiếm ý kiến đóng góp của công chúng. Ngoài cuộc khảo sát công khai này, Sở cũng tiến hành họp trong nội bộ và với các nhóm bên ngoài liên quan để xem xét tất cả các ý kiến có thể. Sở Quy Tắc Austin đang chuẩn bị đưa ra các khuyến nghị về những thay đổi trong chương trình để trình lên Hội Đồng Thành Phố vào tháng 10 năm 2022.

Question title

Dòng nào sau đây mô tả đúng nhất về quý vị?

(Vui lòng chọn một câu trả lời)

Chủ nhà ở Austin
Người thuê nhà ở Austin
Chủ sở hữu bất động sản cho thuê ở Austin
Quản lý bất động sản ở Austin
Người thuê bất động sản trong Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm
Chủ sở hữu bất động sản trong Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm
Quản lý bất động sản trong Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm
Nhân viên hoặc tình nguyện viên từ tổ chức hoặc hiệp hội vận động
Nhân viên hoặc tình nguyện viên từ hiệp hội thương mại
Khác
Không muốn trả lời
Closed to responses

Question title

(Các) mã vùng của tài sản bạn sở hữu, sinh sống hoặc đại diện là gì?

(Vui lòng nhập số có năm chữ số. Nếu liệt kê nhiều mã vùng, vui lòng liệt kê với dấu phẩy để phân tách như sau: "78741, 78701")

Frequently Asked Questions

Thủ tục ghi danh cho thuê là một công cụ mà các thành phố có thể sử dụng để tổ chức bất động sản cho thuê nhằm phục vụ cho các mục đích pháp lý. Không phải mọi thành phố trong cả nước đều có thủ tục ghi danh cho thuê nhưng nhiều thành phố đã có. Các thủ tục ghi danh cho thuê của các thành phố là khác nhau và không có một mô hình tiêu chuẩn. Ví dụ, Dallas có thủ tục ghi danh cho thuê đầy đủ, yêu cầu mọi bất động sản cho thuê phải ghi danh với thành phố. Ngược lại, Houston có thủ tục ghi danh một phần, yêu cầu mọi bất động sản cho thuê có 4 căn trở lên phải ghi danh với thành phố.

 

Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm là thủ tục ghi danh cho thuê hiện tại của Austin.

Mục tiêu chính của Sở Quy Tắc Austin là bảo đảm những người thuê nhà ở Austin được sống trong các khu nhà đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn tối thiểu. Ngoài các thủ tục thực thi quy tắc tiêu chuẩn của Sở, như đã mô tả ở trên, vào năm 2013, Hội Đồng Thành Phố Austin đã thông qua sắc lệnh để tạo ra Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm, để đọc sắc lệnh về Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm, vui lòng nhấp vào đây.

Chương trình hiện tại là chương trình ghi danh cho thuê một phần, chỉ áp dụng cho các bất động sản cho thuê vi phạm nhiều lần bất kỳ quy tắc nào, ngay cả khi đã được giải quyết. Mọi loại bất động sản đều có thể ghi danh trong chương trình này; nhà cho một gia đình, dãy phòng phụ, căn hộ thông tầng, nhà phố và khu phức hợp nhiều gia đình.

Chương trình này tìm cách bảo đảm các tiêu chuẩn tối thiểu bằng cách ghi danh các bất động sản cho thuê có tiền sử vi phạm quy tắc và sử dụng cơ chế phí và kiểm tra chủ động để khuyến khích họ cải thiện bất động sản của mình. Để biết thêm thông tin về Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm, vui lòng nhấp vào đây.

Khi xem xét các cách để cải thiện Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm, một câu hỏi cơ bản là liệu thành phố có thể được phục vụ tốt nhất bởi một thủ tục ghi danh tương tự như Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm không, có cần thay đổi hoặc cần một hệ thống hoàn toàn mới hay không. Việc thanh tra Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm từ năm 2020 đã đặc biệt yêu cầu Sở Quy Tắc Austin xem xét thay đổi các yêu cầu ghi danh của chương trình.

Question title

Quý vị nghĩ Austin cần loại chương trình cho thuê nào?

(Vui lòng chọn một câu trả lời)

Một chương trình ghi danh cho thuê đầy đủ, trong đó tất cả các tài sản cho thuê ở Austin đều phải ghi danh
Ghi danh cho thuê đối với các bất động sản cho thuê nhiều lần vi phạm bất kỳ quy tắc nào, ngay cả khi đã được khắc phục
Ghi danh cho thuê đối với các bất động sản cho thuê nhiều lần báo cáo điều kiện sống không an toàn, ngay cả khi đã được khắc phục
Chỉ ghi danh cho thuê đối với các bất động sản cho thuê nhiều lần vi phạm quy tắc và chưa được khắc phục
Chỉ ghi danh cho thuê đối với các bất động sản cho thuê nhiều lần báo cáo điều kiện sống không an toàn và chưa được khắc phục
Ghi danh cho thuê đối với các bất động sản cho thuê có bất kỳ điều kiện sống không an toàn hoặc không lành mạnh nào, ngay cả khi đã khắc phục và chưa lặp lại vi phạm
Chỉ ghi danh cho thuê đối với các tòa nhà cho thuê vượt quá số năm sử dụng nhất định
Ghi danh cho thuê đối với các bất động sản đáp ứng yêu cầu kết hợp giữa vi phạm quy tắc và số năm sử dụng
Không cần chương trình ghi danh cho thuê ở Austin
Khác
Closed to responses

Question title

Những loại bất động sản nào nên đưa vào ghi danh cho thuê?

(Quý vị có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời)

Nhà đơn lẻ dành cho gia đình
Dãy phòng phụ (nhà khách)
Căn hộ thông tầng
Nhà phố liền kề
Khu phức hợp nhiều gia đình (căn hộ)
Không
Khác
Closed to responses

Frequently Asked Questions

Tiêu chí hiện tại để kích hoạt mục nhập vào Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm là tiêu chí 2-5-2.

Nếu một bất động sản gặp bất kỳ trường hợp nào sau đây:

2 hoặc nhiều hơn thông báo riêng biệt về các vi phạm không được khắc phục trong thời gian quy định.

5 hoặc nhiều hơn thông báo riêng biệt về các vi phạm, bất kể các vi phạm có được khắc phục trong thời gian quy định hay không.

2 hoặc nhiều hơn giấy triệu tập.

Hệ thống này xem xét lịch sử lặp lại của bất kỳ loại vi phạm quy tắc nào, ngay cả khi đã được khắc phục.

Các hệ thống thay thế có thể xem xét:

 • Chỉ vi phạm về sức khỏe và an toàn, trái ngược với hệ thống hiện tại cân nhắc TẤT CẢ các vi phạm quy tắc.
 • Chỉ những vi phạm chưa được khắc phục, trái ngược với hệ thống hiện tại cân nhắc các vi phạm đã được khắc phục nếu vi phạm từ 5 lần trở lên trong một năm. 
 • Các điều kiện không an toàn hoặc không lành mạnh, không phải là tiêu chuẩn của một vi phạm chính thức hoặc giấy triệu tập mà chỉ là sự tồn tại của tình trạng đó.
 • Số năm sử dụng của tòa nhà, bất kể điều kiện.

Question title

Xếp hạng các tiêu chí sau đây sẽ kích hoạt ghi danh cho thuê theo thứ tự quan trọng đối với quý vị

(Đối với mỗi tiêu chí, vui lòng chọn một: Không quan trọng, quan trọng, hoặc rất quan trọng)

Loading question...

Question title

Sở Quy Tắc Austin nên thanh tra các bất động sản cho thuê bao lâu một lần?

(Vui lòng chọn một câu trả lời)

Mỗi năm một lần
Mỗi quý một lần
Mỗi tháng một lần
Khi có khiếu nại của người thuê
Khi người thuê có khiếu nại mà chủ sở hữu/quản lý bất động sản chưa giải quyết
Tùy thuộc vào số năm sử dụng của tòa nhà
Tùy thuộc vào lịch sử vi phạm quy định và chưa được giải quyết
Không bao giờ
Khác
Closed to responses

Question title

Những loại bất động sản nào nên được miễn ghi danh cho thuê?

(Quý vị có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời)

Bất động sản là tòa nhà có số năm sử dụng ít hơn con số nhất định
Bất động sản không có lịch sử khiếu nại liên quan đến quy định
Bất động sản không có lịch sử khiếu nại liên quan đến quy định mà chưa được giải quyết
Bất động sản không có lịch sử về điều kiện không an toàn
Bất động sản có số lượng người thuê ít hơn con số nhất định
Bất động sản tự nguyện ghi danh và cung cấp báo cáo thanh tra
Không -- tất cả bất động sản phải có trong sổ ghi danh cho thuê
Tất cả được miễn - không cần ghi danh cho thuê
Khác
Closed to responses

Frequently Asked Questions

Cơ cấu phí hiện tại yêu cầu các bất động sản trong Chương Trình Người Vi Phạm Tái Phạm trả một khoản phí cố định là $430 mỗi năm cho chương trình.

Cơ cấu hiện tại quy định mức phí hàng năm này mà không xét đến số lượng đơn vị của bất động sản hoặc bất động sản có thuộc chương trình trong 2 năm hoặc 5 năm hay không.

Với hệ thống hiện tại các bất động sản mới của chương trình đóng phí trong 2 năm. Nếu sau 2 năm bất động sản không đáp ứng tiêu chí 2-5-2 thì sẽ rời khỏi chương trình.

Nếu sau khi rời khỏi chương trình, bất động sản đáp ứng tiêu chí 2-5-2 một lần nữa, bất động sản đó sẽ tiếp tục tham gia chương trình trong 5 năm và thanh toán khoản phí cố định hàng năm tương đương của chương trình.

Cơ cấu phí thay thế có thể cân nhắc các khoản phí khác nhau dựa trên:

 • Số lượng đơn vị, bất động sản có nhiều đơn vị cho thuê sẽ trả nhiều phí hơn bất động sản có ít đơn vị hơn.
 • Thời gian trong chương trình, các bất động sản tái gia nhập chương trình trả nhiều phí mỗi năm hơn so với bất động sản mới gia nhập chương trình.

Question title

Cơ cấu phí ghi danh thuê nên như thế nào?

(Vui lòng chọn một hoặc nhiều câu trả lời)

Các bất động sản không phải trả bất kỳ khoản phí ghi danh nào
Các bất động sản phải trả một khoản phí cố định hằng năm trong chương trình
Khoản phí hằng năm trong chương trình mà các bất động sản phải trả tương ứng với số lượng đơn vị
Khoản phí hằng năm trong chương trình mà các bất động sản phải trả dựa vào thời gian quy định trong chương trình của họ
Khác
Closed to responses

Question title

Bất động sản trong ghi danh cho thuê phải nộp những gì?

(Vui lòng chọn một hoặc nhiều câu trả lời)

Kiểm tra định kỳ
Phí ghi danh
Phí ghi danh trễ hạn
Phí mỗi đơn vị
Phí mỗi tòa nhà
Không yêu cầu / không ghi danh thuê
Khác
Closed to responses

Question title

Một bất động sản phải được ghi danh trong bao nhiêu năm?

(Vui lòng chọn một câu trả lời)

Dưới 1 năm
1-2 năm
2-3 năm
3-4 năm
5 năm hoặc hơn
Không bao giờ
Việc ghi danh không nên dựa trên khoảng thời gian đã định mà phải dựa trên hiệu suất của bất động sản
Khác
Closed to responses

Question title

Quý vị nghĩ (các) chỉ số nào là quan trọng để đo lường một chương trình ghi danh cho thuê thành công?

(Đối với mỗi số liệu, vui lòng chọn một: Không quan trọng, quan trọng, hoặc rất quan trọng)

Loading question...

Question title

Nếu quý vị có thêm bất kỳ nhận xét hoặc mối quan ngại nào, vui lòng đưa ra các ý kiến hoặc quan ngại đó tại đây.

Closed for Comments