Cusbooneysii Maarso 2022

Maarso 30, 2022 Fulinta Fulinta Degmada King waxa uu u gudbiyay Golaha Deegaanka King ee lagu taliyay Qorshihiisa Waqooyiga Highline Subarea, ee la xidhiidha Isticmaalka Dhulka iyo Khariidadaha Aagagga, iyo Xeerarka la soo jeediyay ee qaadashada qorshaha iyo xeerarka cusub ee guriyeynta ku darida. Guddiga Adeegga Dhulka ee Golaha Degaanka ee Degmada King ayaa dib u eegi doona agabka, wax ka beddeli doona, oo u codayn doona in ay ku taliyaan qorshaha dib loo eegay, wax ka beddelka khariidadda, iyo xeer hoosaadka golaha buuxa si ay suurtogal u tahay in la korsado. Habkani wuxuu u badan yahay inuu dhaco inta lagu jiro shirarka guddiyada badan. Macluumaadka ku saabsan adeegyada maxalliga ah iyo guddiga isticmaalka dhulka ayaa laga heli karaa halkan: https://kingcounty.gov/council/committees/local%20services.aspx . Qorshaha waxaa dib loogu eegayaa qayb ka mid ah Cusbooneysiinta 2022 ee Qorshaha Guud ee 2016. Waxaa la filayaa in Goluhu uu tallaabo qaadi doono sanadka 2022-ka, waxaana uu qaban doonaa dhageysi dadweyne ka hor inta aan la korsan.

Liiska Baahiyaha Bulshada ee North Highline (CNL) waxa kale oo loo gudbiyay Golaha Deegaanka King March 30, 2022. Tan waxa ka horeeyay sahan dheeraad ah oo lagu sifaynayo mudnaanta bulshada hoostimaada hindisaha CNL. Wixii ku soo kordha mustaqbalka ee Liiska Baahida Bulshada North Highline, iyo si aad u aragto natiijooyinka sahanka, fadlan tag xidhiidhkan https://publicinput.com/CNLNorthHighline .

Diisambar 2021 Cusbooneysii

Waad ku mahadsan tahay dhamaystirka Qorshaha North Highline Subarea Survey Draft Public Review iyo soo gudbinta faallooyinka. Degmada King waxay cusboonaysiin doontaa qorshaha iyo khariidadaha wax ka beddelka iyadoo ku saleysan talooyinka la helay. Fulintu waxay markaas u diri doonta qorshaha dib loo eegay iyo wax ka bedelka Golaha Deegaanka King horraanta 2022. Goluhu waxa loo qorsheeyay inay dib u eegis, dib u eegis ku sameeyaan, oo ay qaataan Qorshaha Subarea iyo khariidadaha wax ka bedelka sanadkaas. Riix halkan si aad u aragto fikradda laga helay sahanka Halkan iska diiwaan geli wixii ku soo kordha iimaylka ku saabsan North Highline Subarea Plan iyo Liiska baahiyaha Bulshada.

Cusboonaysiinta Sebtember 2021

Qorshaha Dib -u -eegista Dadweynaha ee 2021 ee Qorshaha Subarea ee Aagga Adeegga Beesha ee Highline iyo Isticmaalka Dhulka iyo Wax -ka -beddelka Khariidadda Aagga ayaa diyaar u ah dib -u -eegis iyo faallo. Qorshaha Subarea wuxuu muujiyaa aragtida bulshada ee mustaqbalka wuxuuna dejinayaa siyaasado hagi doona go'aannada saameeya xaafadda sannadaha soo socda.

Aragtidaadu waa muhiim si loo hubiyo in xikmadda wadajirka ah ee bulshadu ay qayb ka tahay qorshahan. Waxaad bixin kartaa talooyin adiga oo qaadanaya sahankan .

Aragtidaadu waa muhiim si loo hubiyo in xikmadda wadajirka ah ee bulshadu ay qayb ka tahay qorshahan.

Xilliga faallooyinka wuxuu soconayaa laga bilaabo Khamiista, Sebtember 30 illaa Khamiista, Oktoobar 28. Intaas ka dib, Degmada King waxay cusbooneysiin doontaa qorshaha iyo wax ka beddelka khariidada iyadoo lagu saleynayo talooyinka la helay. Fulintu waxay markaas u diri doontaa qorshaha dib loo eegay iyo wax -ka -beddelka Golaha Degmada King dhammaadka sannadka. Goluhu waxaa loo qorsheeyay in uu dib -u -eegis, dib -u -eegis, iyo ku sameeyo Qorshaha Subarea iyo wax -ka -beddelka khariidada ugu dambayn Juun 30, 2022.

Kuwani waa siyaabo badan oo lagula wadaago fikradahaaga ku saabsan qorshaha:

 1. Ku dhammaystir sahan www.publicinput.com/northhighlinesurvey oo raac hanaanka bixinta faallooyinka Qorshaha Subarea iyo Isticmaalka Dhulka iyo Wax -ka -beddelka Khariidadda Aagga. Website -kani wuxuu kaloo bixiyaa macluumaad wuxuuna aqbalaa faallooyinka luqado badan.
 2. Iimayl u dir subareaplanning@kingcounty.gov . Fadlan hubi in xariiqa mawduuca ay ku jirto "North Highline".
 3. Boostada Mareykanka:
  Jacqueline Reid
  Qaybta Ogolaanshaha Degmada King
  35030 SE Douglas Street, Suite 210
  Snoqualmie, WA 98065-9266
 4. Telefoonka/farriinta codka: 206-263-3000

Su'aalo? Fadlan la xiriir Jacqueline Reid .

Ogosto 2021 Cusboonaysiinta

Ururka Horumarinta Bulshada ee Xarunta White Center (WCCDA) wuxuu la shaqeynayaa bulshada North Highline si ay dib ugu eegaan oo ay mudnaanta u siiyaan talooyinka beesha ee baahiyaha iyo danaha North Highline subarea. Fadlan ka fikir inaad qaadato sahankan ay soo saartay WCCDA .

Macluumaadka la ururiyey ayaa ka caawin doona Adeegyada Deegaanka King County inay dhammaystiraan qorshaha subarea iyo liiska baahiyaha bulshada ee North Highline.

Su'aalo? Fadlan la xiriir Jacqueline Reid .

Ka eeg Boggan:

Español | Soomaali | Tiếng Việt | Khmer

Baadhitaannada hadda jira

Question title

Fadlan la wadaag wixii fikrado dheeraad ah ee aad u hayso Liiska Baahida Bulshada ee North Highline halkan.

Daraasado hore

North Highline Subarea Plan - Public Review Draft (Comment Period Sept. 30 to Dec. 19; extended from Nov. 28)

The tabs and slider below summarize the chapters of the Public Review Draft of the North Highline Subarea Plan and Land Use and Zoning Map Amendments and provide space for comment.For...

Community Needs List Survey - North Highline

In this survey, we have listed the ideas we have heard from the community for the North Highline (White Center) Community Needs List. We would like to know which ideas you would like to prioritize. 

North Highline Subarea Plan Survey

The North Highline Subarea Plan and Community Needs List will shape the future of the community. Make sure your voice is heard! 

Skyway-West Hill and North Highline Anti-Displacement Strategies Report

Department of Community and Human Services and Department of Local Services are partnering on a study of concrete actions that King County can take to develop and retain affordable housing in Skyway-West...

Qorshaha North Highline Subarea Qorshaha Dib-u-eegista Dadweynaha ee Qabyo Qoraalka Shir faallooyin furan

La Qabtay Khamiista, Oktoobar 21

Jadwalka Mashruuca

complete
complete
August 2020 - March 2021

 • Introduction of the planning scope and process
 • Identify community's policy areas of interest
 • Identify community's ideas for initial catalog for Community Needs List

complete
complete
March - August 2021

 • County reviews initial catalog of requests  for the Community Needs List, organizes requests into categories
 • County discusses items raised by community with community
 • County creates draft policy and map amendments for the Subarea Plan based on community input

complete
complete
September 2021 - Early 2022

 • Public Review Draft of Subarea Plan released for comment
 • Community prioritizes items for the Community Needs List
 • Based on community feedback on the Subarea Plan Public Review Draft and prioritizing of items for the Community Needs List, documents are revised and sent to the County Council

planned
planned
2022

 • Environmental review of draft Subarea Plan, with public input
 • County Council refines Subarea Plan, holds a public hearing and adopts Subarea Plan
 • Prioritized Community Needs List items included in development of County's 2023/2024 budget

Saxiix cusbooneysiinta emaylka ee ku saabsan Qorshaha North Highline Subarea iyo Liiska Baahida Bulshada   halkan .


Jadwalka Mashruuca


Macluumaadka ku saabsan Qorshaha Isticmaalka Dhulka ee High Highland Subarea (hawlgelinta oo la dhammaystiray Luulyo 2019 illaa Maarso 2020) ayaa laga heli karaa halkan .

Qorshayaashii hore

Qorshaha Beesha ee 1977

1981 Qorshaha Beesha Highline - Aagagga Aagga

Qorshaha Waxqabadka Bulshada ee White Center 1994 iyo Aagag aagagga


Su'aalo? La xiriir David Goodman dgoodman@kingcounty.gov.