Skip Navigation

Qorshaynta North Highline

Qorshaynta North Highline

Guri loogu talagalay dhammaan qorshaynta King County iyo dadaallada ka-qaybgalka dadweynaha ee aagga magaalooyinka aan-wadaagin ee North Highline.

Ka eeg Boggan:

Español | Soomaali | Tiếng Việt | Khmer

Baadhitaannada hadda jira

Fadlan la wadaag wixii fikrado dheeraad ah ee aad u hayso Liiska Baahida Bulshada ee North Highline halkan.

Daraasado hore

Community Needs List Survey - North Highline

In this survey, we have listed the ideas we have heard from the community for the North Highline (White Center) Community Needs List. We would like to know which ideas you would like to prioritize. 

North Highline Subarea Plan Survey

The North Highline Subarea Plan and Community Needs List will shape the future of the community. Make sure your voice is heard! 

planned
planned
Project Scoping

July - November 2020

Identify community needs

planned
planned
Department Vetting

December 2020 - February 2021

King County Departments review Community Needs lists and establish draft workplans. 

Skyway-West Hill and North Highline Anti-Displacement Strategies Report

Department of Community and Human Services and Department of Local Services are partnering on a study of concrete actions that King County can take to develop and retain affordable housing in Skyway-West...

planned
planned
January 30th: Anti-Displacement Recommendations Discussion

Help Create Recommendations for Preventing Displacement and increasing affordable housing in Skyway-West Hill and North Highline!

Join us for a virtual Anti-Displacement Recommendations Discussion on Saturday, January 30th, 2021 from 1:00pm-3:30pm. This will be a chance for community members to discuss and develop recommendations on the anti-displacement strategies in the report as well as additional recommendations, ideas, or strategies the County should consider.

To participate, please register HERE. Registration closes Jan 26th. 

complete
complete
October- December 2020: Anti-Displacement Workshop Series

In October 2020, we launched the Skyway-West Hill and North Highline Anti-Displacement Workshop series. This 3-part series explored strategies in the Skyway-West Hill and North Highline Anti-Displacement report and invited community members to dialogue and share thoughts, ideas, questions, and concerns. 76 community members participated in the live workshops.

If you missed the workshops, you can check out the recordings of each session on youtube!

complete
complete
August 2020: Anti-Displacement & Subarea Planning Phase II Projects Kick-Off!

Read a summary of community questions and feedback from our August 18 Kick-Off call here.

Learn about and provide direction on the North Highline and Skyway-West Hill Subarea Plans, Community Needs Lists, and Anti-Displacement Strategies Report. 

Saxiix cusbooneysiinta emaylka ee ku saabsan Qorshaha North Highline Subarea iyo Liiska Baahida Bulshada   halkan .


Jadwalka Mashruuca


Macluumaadka ku saabsan Qorshaha Isticmaalka Dhulka ee High Highland Subarea (hawlgelinta oo la dhammaystiray Luulyo 2019 illaa Maarso 2020) ayaa laga heli karaa halkan .

Qorshayaashii hore

Qorshaha Beesha ee 1977

1981 Qorshaha Beesha Highline - Aagagga Aagga

Qorshaha Waxqabadka Bulshada ee White Center 1994 iyo Aagag aagagga


Su'aalo? La xiriir David Goodman [email protected]