Chào mừng!

Hơn 45,000 cư dân ở Quận King hiện đang sống ở những nơi dễ bị ngập lụt, khiến gia đình và cộng đồng của họ gặp rủi ro. Trong hai năm tới, Quận King sẽ cập nhật Kế Hoạch Kiểm Soát Nguy Cơ Lũ Lụt của mình. Hoạch định lũ lụt đặt ra một chiến lược ảnh hưởng đến những cư dân hiện đang sinh sống, làm việc, và đi học ở Quận King mỗi khi gặp ngày có mưa. Hoạch định lũ lụt là hướng dẫn của chúng tôi để kiểm soát nguy cơ lũ lụt dọc theo con sông, lạch và bờ biển của chúng ta. Để tạo ra một tương lai chống chịu lũ lụt, hoạch định lũ lụt này phải kết hợp và nhu cầu của cộng đồng chúng ta.

Một số người có nhiều nguy cơ bị ngập lụt hơn dựa trên nơi họ sinh sống. Do các thực tiễn lịch sử bất công, một số người cũng ít có khả năng chuẩn bị hoặc có khả năng phục hồi sau thiên tai lũ lụt và ít có cơ hội chia sẻ ý kiến ​​và quan điểm của họ. Chúng tôi muốn thấu hiểu điều gì là quan trọng đối với quý vị và cách quý vị có thể muốn tham gia vào hoạch định lũ lụt này.

 

Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ phía quý vị

Phản hồi của quý vị cho cuộc khảo sát ngắn này sẽ giúp định hình cách Quận King tham gia cùng với các thành viên cộng đồng trong việc phát triển hoạch định lũ lụt tiếp theo. Cuộc khảo sát là ẩn danh. Sẽ mất khoảng 10 phút để hoàn thành. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các phản hồi trước ngày 31 tháng 7 năm 2022 và đưa phản hồi vào kế hoạch tham gia của chúng tôi. Nếu quý vị muốn biết thông tin phản hồi của cộng đồng đã được sử dụng như thế nào, vui lòng đăng ký nhận các bản cập nhật qua email về hoạch định lũ lụt.

Question title

1. Quý vị lo lắng như ra sao về tình trạng ngập lụt tại nhà, trong cộng đồng hoặc tại nơi làm việc của quý vị? Vui lòng chọn một đáp án.

Rất quan tâm
Hơi lo ngại
Không quan tâm lắm
Không quan tâm chút nào
Closed to responses

Question title

2. Vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của quý vị với tình trạng ngập lụt TẠI NHÀ CỦA QUÝ VỊ ở Quận King. Chọn tất cả những câu phù hợp.

Nhà tôi đã trải qua một số lần ngập lụt
Đường vào nhà tôi đã bị chặn bởi một con đường bị ngập lụt
Tôi chưa bao giờ trải nghiệm tình trạng ngập lụt ở nhà
Khác (vui lòng mô tả)
Closed to responses

Question title

3. Vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của quý vị về tình trạng ngập lụt TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA QUÝ VỊ ở Quận King. Chọn tất cả những câu phù hợp.

Nơi làm việc của tôi đã trải qua một số trận ngập lụt
Lối vào nơi làm việc của tôi đã bị chặn bởi một con đường bị ngập lụt
Tôi chưa bao giờ trải qua tình trạng ngập lụt tại nơi làm việc của mình
Khác (vui lòng mô tả)
Closed to responses

Question title

4. Vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của quý vị với tình trạng ngập lụt TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ ở Quận King. Chọn tất cả những câu phù hợp.

Cộng đồng của tôi đã trải qua một số trận lụt
Đường vào cộng đồng của tôi đã bị chặn bởi một con đường bị ngập lụt
Tôi chưa bao giờ trải qua tình trạng ngập lụt trong cộng đồng của mình
Khác (vui lòng mô tả)
Closed to responses

Question title

5. Mức độ tin cậy của quý vị đối với chính quyền Quận King để chia sẻ thông tin chính xác kịp thời và lắng nghe mối quan tâm của quý vị? Vui lòng chọn một.

Mức độ tin cậy rất cao
Một chút tin tưởng
Không tin tưởng nhiều
Không tin tưởng
Tôi không biết
Closed to responses

Question title

6. Quý vị tin tưởng những tổ chức nào trong cộng đồng của mình để nhận thông tin đáng tin cậy? Vui lòng liệt kê các tổ chức này theo tên.

Closed for Comments

Question title

7. Quý vị muốn chia sẻ ý kiến của mình với chính quyền Quận King như thế nào?

Tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ bình luận nào
Gặp mặt trực tiếp
Cuộc họp trực tuyến
Khảo sát trực tuyến
Phục vụ trong ủy ban cố vấn
E-mail
Thư điện tử
Bình luận qua thư hoặc điện thoại
Thông qua một nhóm tôi đã biết
Tại các sự kiện cộng đồng,
Khác (vui lòng mô tả)
Closed to responses

Question title

8. Vui lòng chọn tất cả các tùy chọn giúp quý vị có nhiều khả năng tham gia hơn.

Không có gì sẽ làm cho khả năng tham gia của tôi nhiều hơn
Vị trí xem chung cho các cuộc họp trực tuyến
Dịch vụ chăm sóc trẻ em
Món ăn nhẹ
Truy cập phương tiện công cộng
Các cuộc họp trong khu phố của tôi
Tính năng bỏ phiếu di động tại các sự kiện cộng đồng hoặc các cuộc họp công cộng
Phụ đề chi tiết, ngôn ngữ ký hiệu hoặc các công cụ hỗ trợ xem khác
Cơ hội giáo dục để tìm hiểu về lũ lụt và nguy cơ ngập lụt
Các cuộc họp các ngày trong tuần
Các cuộc họp vào buổi tối trong tuần
Các cuộc họp cuối tuần
Nhân viên quận hạt tham dự cuộc họp cộng đồng của chúng tôi
Cuộc họp trực tuyến (có thể truy cập trực tuyến)
Kích thích tài chính
Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh
Phòng họp dễ tiếp cận về mặt thể chất
Ban hội thoại trực tuyến
Khác (vui lòng mô tả)
Closed to responses

Question title

9. Quý vị muốn tìm hiểu về các bản cập nhật hoạch định lũ lụt như thế nào? Chọn bao nhiêu tùy thích.

Tôi không muốn nhận các bản cập nhật
Gửi thư trực tiếp
E-mail
Tin nhắn văn bản
Mạng xã hội Facebook
Twitter
Instagram
Ứng dụng Nextdoor
Thông báo từ các nhóm trong cộng đồng
Báo chí địa phương
Đài radio
Khác (vui lòng mô tả)
Closed to responses

Question title

10. Do các tập tục lịch sử bất công, một số người ít có khả năng chuẩn bị hoặc phục hồi sau các trận thiên tai lũ lụt. Những điều sau đây có thể khiến việc chống chọi với lũ lụt trở nên khó khăn hơn. Để giúp chúng tôi hiểu các cộng đồng trong vùng lũ của chúng ta, vui lòng chọn tất cả các câu phù hợp với quý vị.

Tôi không muốn trả lời
Tôi là một người da màu
Tôi bị khuyết tật
Tôi là người thuê nhà
Tôi là người chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi hoặc người cao niên từ 65 tuổi trở lên.
Tôi từ 65 tuổi trở lên.
Trong nhà của tôi sử dụng một ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh
Tôi sử dụng phiếu thực phẩm SNAP hoặc các chương trình hỗ trợ thu nhập khác
Tôi không có bảo hiểm lũ lụt và tôi biết tôi hiện đang sinh sống trong một khu vực dễ bị ngập lụt
Tôi sinh ra ở một đất nước khác
Tôi không có bảo hiểm y tế
Cấp học cao nhất của tôi là trung học phổ thông trở xuống
Tôi xác định là nữ giới
Closed to responses

Question title

11. Để giúp chúng tôi hiểu về nguy cơ lũ lụt ở nơi quý vị sinh sống, vui lòng chia sẻ năm chữ số đầu tiên của mã ZIP tại địa chỉ nhà của quý vị.

Closed to responses

Question title

12. Quý vị đã tìm hiểu về cuộc khảo sát này như thế nào? Vui lòng chọn tất cả những đáp án phù hợp.

Tài liệu tham khảo về Tổ chức Cộng đồng (vui lòng cung cấp tên của tổ chức)
E-mail
Tin tức địa phương
Tin nhắn văn bản
Tìm kiếm trên trang web
Chia sẻ truyền miệng
Khác (vui lòng mô tả)
Closed to responses

Cảm ơn quý vị đã chia sẻ phản hồi của mình để định hình giai đoạn tiếp theo của hoạch định lũ lụt! Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các câu trả lời trước ngày 31 tháng 7 năm 2022, để hoàn thiện kế hoạch tham gia của chúng tôi. Để nhận bản sao kế hoạch tham gia của chúng tôi và phản hồi của chúng tôi đối với các nhận xét, vui lòng đăng ký danh sách Cập Nhật Hoạch Định Lũ Lụt.

Để biết thêm thông tin về Hoạch định Lũ lụt này, vui lòng liên hệ với Jason Wilkinson, Giám đốc Dự án, tại địa chỉ email [email protected] hoặc gọi số 206-477-4786.

Hiện có sẵn các định dạng thay thế, dịch vụ phiên dịch theo yêu cầu. Gọi số 206-477-4786.

Question title

Vui lòng xác định các vị trí mà bạn biết đã tràn ngập XXXX.