Thời gian lấy ý kiến công chúng: 31 tháng 1 – 15 tháng 3 năm 2024, 5 giờ chiều (PT)

Quận King đang trong giai đoạn cuối cùng của việc cập nhật Kế hoạch Quản lý Lũ lụt và mang đến một cơ hội khác để giúp hình thành chiến lược nhằm chuẩn bị tốt hơn cho khu vực trước tình trạng lũ lụt thường xuyên và nghiêm trọng hơn dự kiến sẽ xảy ra do biến đổi khí hậu. Truy cập tab Đề xuất ở trên để xem bản tóm tắt các nội dung cập nhật được đề xuất cho Kế hoạch Lũ lụt dựa trên ý kiến đóng góp của cộng đồng và đối tác.

Ý kiến có thể được gửi qua thư, email hoặc sử dụng mẫu đăng ký bên dưới.

Email : jason.wilkinson@kingcounty.gov

Thư :
Phòng Tài nguyên Đất và Nước Quận King
Người nhận: Jason Wilkinson
201 Đường S. Jackson, Rm 5700
Seattle, WA 98104

Nội dung cập nhật và mục hành động

Sắp có giai đoạn lấy ý kiến về Dự thảo Kế hoạch lũ lụt

Quận King sắp hoàn thành Kế hoạch quản lý lũ lụt và dự thảo Kế hoạch lũ lụt sẽ được lấy ý kiến công chúng từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 . Một thông báo qua email sẽ được gửi khi kế hoạch được đăng. Truy cập tab Đề xuất mới ở trên để xem những đề xuất nào đang được đưa ra trong kế hoạch dự thảo về biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp vùng ngập lũ, tài nguyên, công bằng, v.v. Đăng ký để nhận được cập nhật .

Đăng ký ngay bây giờ cho các cuộc họp công cộng

Trong thời gian lấy ý kiến công chúng, Quận King sẽ tổ chức hai cuộc họp công khai trực tuyến để chia sẻ thông tin về dự thảo Kế hoạch Lũ lụt và lắng nghe ý kiến của bạn. Nội dung cuộc họp ở mỗi cuộc họp đều giống nhau với hai ngày khác nhau, một buổi chiều và một buổi tối, để thuận tiện cho bạn. Theo liên kết đăng ký cho ngày bạn muốn:

Thứ Năm, ngày 15 tháng 2, từ 6:30 đến 8:15 tối (Giờ Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Canada)

hoặc

Thứ Năm, ngày 7 tháng 3, từ 1:30 đến 3:15 chiều (Giờ Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và Canada)

Cả hai cuộc họp sẽ được tổ chức ảo bằng cách sử dụng Zoom. Nhân viên Quận King sẽ chia sẻ ý kiến đóng góp của công chúng và các đối tác trong quá trình lập kế hoạch và sẽ nêu bật cách thông tin đó cung cấp thông tin cho dự thảo Kế hoạch Lũ lụt. Bạn cũng sẽ có thể chia sẻ nhận xét của mình về dự thảo Kế hoạch lũ lụt, điều này sẽ cung cấp thông tin cho việc phát triển kế hoạch cuối cùng. Các cuộc họp sẽ được ghi âm và đăng tải trực tuyến cho những ai quan tâm nhưng không thể tham dự.

Dịch vụ thông dịch và biên dịch được cung cấp theo yêu cầu và miễn phí. Để yêu cầu thông dịch ngôn ngữ hoặc điều chỉnh cho người khuyết tật, hãy chọn những lựa chọn đó khi bạn đăng ký hoặc gọi cho Jason Wilkinson theo số 206-477-4786, (TTY) Chuyển tiếp: 711, ít nhất năm ngày trước cuộc họp mà bạn muốn tham dự.

Hãy cùng nhau lập kế hoạch chống chịu lũ lụt 

Là thảm họa thiên nhiên phổ biến nhất của chúng ta, lũ lụt được xem là một phần trong cuộc sống ở Quận King. Lũ lụt có thể tàn phá các khu dân cư. Lũ lụt làm hư hại nhà cửa, phá hủy tài sản cá nhân và gây nguy hiểm đến tính mạng. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận việc làm, cửa hàng và trường học và có thể làm hỏng các không gian mở của cộng đồng. Lũ lụt có thể xảy ra thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

Thiên tai ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khác nhau, với một số người gặp khó khăn hơn trong việc phục hồi hoặc có thể không phục hồi được chút nào. Xây dựng khả năng chống chịu lũ lụt có nghĩa là chúng ta đang tăng cường khả năng phục hồi nhanh chóng cho người dân và cộng đồng sau bất kỳ tác động nào mà lũ lụt mang đến ngay trước cửa nhà chúng ta. Lũ lụt sẽ không bao giờ biến mất ở Quận King, nhưng việc chuẩn bị sẵn sàng có thể làm giảm rủi ro cho các cộng đồng, gia đình và cá nhân. 

Kế hoạch ứng phó lũ lụt hướng dẫn cách chúng tôi quản lý rủi ro lũ lụt và cách phân phối lợi ích từ những nỗ lực của chúng tôi trên toàn quận. Thông tin trên trang mạng này được tổ chức thành năm phần:

Đăng ký để nhận email cập nhật về kế hoạch ứng phó lũ lụt này!

Lũ lụt tại sông Snoqualmie gần Duvall vào tháng 12 năm 2015.

Liên lạc

Để biết thông tin chung hoặc hỗ trợ về các câu hỏi về lũ lụt, vui lòng liên hệ: 

Bộ phận Quản lý Vùng lũ và Sông của Quận King

206-477-4812


Mọi thắc mắc về cập nhật kế hoạch lũ lụt, vui lòng liên hệ:

Jason Wilkinson

Giám đốc Dự án

206-477-4786

Jason.Wilkinson@kingcounty.gov


Nếu quý vị có thắc mắc về các cơ hội tham gia của cộng đồng trong kế hoạch ứng phó lũ lụt hoặc cách gửi nhận xét, vui lòng liên hệ:

Chrys Bertolotto

Điều Phối Viên Sự Tham Gia Từ Cộng Đồng Cho Kế Hoạch Lũ Lụt

206-263-2677

cbertolotto@kingcounty.gov

complete
complete
Pre-planning

Icon of clipboard with path to checkbox.October 2021 - September 2022

 

complete
complete
Phase 1: Community and partner engagement

Icon of document with magnifying glass.October 2022 - June 2023

Gather community input to establish a shared vision for the flood plan. We are asking about flooding experiences, community priorities, and needs to build flood resilience.

  • November 7 - December 9, 2022: comment period on environmental impact statement (EIS) scope for State Environmental Policy Act review process (complete)

complete
complete
Phase 2: Community and partner engagement

Icon of document with arrow on target.July 2023 - October 2023

During this phase we will share specific strategies and priorities that are emerging and ask for your feedback and ideas on them. We will also share what we heard from you during Phase 1 and how your input is guiding the contents of the flood plan.

live
live
Tribal consultation

Icon of three people at a table.Ongoing

 

complete
complete
Analyze technical, policy and programmatic elements; assess hazards and risk; develop action plan; develop plan content

Icon of magnifying glass looking at chart.October 2022 - December 2023

 

complete
complete
Phase 3: Community engagement

Icon of person with two options they are considering. January 2024 - March 2024

We’ll share the draft flood plan and ask for your review and feedback to make sure we’re on the right track.

  • Early 2024: comment period on draft flood plan
  • Early 2024: comment period on draft environmental impact statement (EIS) for State Environmental Policy Act review process

complete
complete
Propose plan to King County Council

Icon of many people at a table. May 2024 - June 2024

 

live
live
King County Council considers plan

Two black speech boxes. June 2024 - September 2024